YH-utbildningar leder till jobb – fina siffror från SCB

Examinerade från yrkeshögskolan får ofta jobb på det företag där man gjort sin LIA-praktik, enligt dagsfärsk statistik från Statistiska centralbyrån. Yrkeshögskolan växer och alltfler väljer att läsa en YH-utbildning – samtidigt som alltfler företag väljer att anställa personer som läst en YH-utbildning.

Siffrorna från SCB visar också att 89% av de examinerade 2022 var anställda och arbetande året efter sin examen – glädjande läsning från MYH, som påvisar att en tvåårig utbildning på yrkeshögskola ofta leder till jobb!
Framtiden öppnar upp för fler utbildningar inom yrkeshögskolan, vilket betyder ett ökat behov av LIA-platser. På IT-Högskolan är vi alltid öppna för fler spännande företag att samarbete med, och vi behöver fler LIA-platser.

Läs mer om hur du kan samarbeta med oss här >>