Att lära sig programmera – Tips till dig som ny på en programmeringsutbildning!

Rekordmånga har sökt yrkeshögskolor och universitet på grund av coronapandemin. Av dessa har många sökt utbildningar kopplade till IT-branschen vilket är mycket glädjande då branschen är i fortsatt behov av kompetens de kommande tre till fem åren.

IT-Högskolan har under lång tid lärt ut programmering till personer med lägre ingångskunskap inom området när de påbörjar en utbildning, men gjort dem anställningsbara i IT-branschen på 1,5 till 2 år. Helt fantastiskt vilken resa många av våra studerande har gjort genom åren och historierna om att de aldrig programmerat innan IT-Högskolans förberedande preparandkurser i programmering är många. IT-Högskolan har identifierat att de 10 första veckorna av en programmeringsutbildning är helt avgörande för om personen kommer ta sin examen eller inte. Att ta till sig innehållet under början av utbildningen gör att du får en solid grund inom programmering, utveckling och får en förståelse för tankesättet för att programmera. För vissa personer är det många år sedan de studerade och denna ovana gör att hjärnan behöver ställas om till en mer inlärande miljö. Förutsättningarna för att klara de 10 första veckorna varierar mycket i en klass. För att stötta just dig kommer här några tips och strategier som IT-Högskolan av erfarenhet vet fungerar för att ta till sig innehållet i just din programmeringsutbildning:

  • – Ge inte upp
  • – Ta flera korta pauser
  • – Använd stöd – IT-Högskolan erbjuder kodstugor där en handledare hjälper dig med just dina problem. Har du inte tillgång till en kodstuga/stöd finns alltid nätet
  • – Använd rätt programvaror – på IT-Högskolan får du en mängd olika verktyg för att stödja dig i din utveckling, t.ex. Excel, Jetbrains, Office 365
  • – Använd nätet – IT-Högskolan erbjuder kostnadsfritt alla studerande Pluralsight som är föreläsningar på nätet
  • – Hitta din inlärningsstil – IT-Högskolan har ett unikt upplägg för att du ska hitta just din inlärningsstil. Här finns massor av resurser på nätet
  • – Se till att du har en bra, välfungerande dator. Som studerande på IT-Högskolan får du låna en dator kostnadsfritt under hela din studietid
  •  – Lär av andra och parprogrammera – nyttja dina klasskamrater, ni har samma utmaningar och tillsammans blir det både roligare och effektivare då ni stöter på problem. IT-Högskolan har  ett mentorprogram där studerande i år två presenterar sina viktigaste lärdomar från sitt första studieår till dig som ny studerande
  • – Ha ett eget projekt – att omsätta kunskaperna i ett privat projekt skapar glädje och praktisk användning för det du lär dig
  • – Lär dig strategier för att lösa problem