Arbetsmarknadsdagen

Arbetsmarknadsdagen

Arbetsmarknadsdagen

Stort engagemang under Arbetsmarknadsdag i Göteborg

IT-Högskolan genomför årligen en oerhört populär arbetsmarknadsdag i Göteborg. En aktivitet som genom åren blivit ett viktigt inslag för de som studerar sitt första år på IT-Högskolan i Göteborg. Upplägget innefattar gästföreläsningar av ca 30 företag, som är på plats för att knyta kontakter med våra studerande inför deras stundande LIA-period. Företagen brukar ofta imponeras av de studerandes seriositet, och det brukar uppstå många bra samtal och proffsigt nätverkande. De studerande är ofta nöjda efter genomförandet, och engagemanget från båda parter är stort.

 

Lyckad Arbetsmarknadsdag i Stockholm

Torsdagen den 7 mars-2019 genomförde vi vår första Arbetsmarknadsdag i Stockholm. Dagen arrangerades i DN-skrapan. De studerande på IT-Högskolan i Stockholm fick då chans att träffa och mingla med företag som numera finns med i Företagspoolen för IT-Högskolan i Stockholm. Energin var hög både bland företagen och de studerande och viktiga band knöts inför den efterlängtade LIA-perioden. Sedan första omgången av arbetsmarknadsdagen har vi endast kunnat genomföra den digitalt, så vi ser fram emot möjligheten att få genomföra eventet fysiskt igen.

Stort tack till de företag som gästföreläste på förmiddagen och till alla de företag som fanns med oss på eftermiddagen för att presentera sig och knöt viktiga band med våra studerande på eftermiddagen.