Programmering grundkurs | Distanskurs

Vill du lära dig att programmera men vet inte hur du ska börja? Då är IT-Högskolans Programmering grundkurs rätt start för dig!

Programmering grundkurs är första steget för dig som inte har programmerat tidigare och vill få en grundläggande förståelse för programmering i allmänhet. Kursen ger dig teoretiska och praktiska kunskaper i programmering som du direkt kan omsätta i verkligheten. Kursen kräver ingen tidigare programmeringskunskap.

 • Distansutbildning: All undervisning sker via IT-Högskolans digitala plattform ITHSdistans.se
 • Innehåll: Programmeringsspråket Java och utvecklingsmiljön JGrasp. Kursplan – detaljerat innehåll.
 • Omfattning: Fem veckor varav fyra veckor är fyllda med undervisningsmaterial och en vecka är avsatt för genomförandet av en laboration.
 • Kostnad: 1 250kr privatperson och 1562kr inklusive moms för företag.

Kommande utbildningsstarter läsår HT20 och VT21:

 • – 21 sep 2020
  – 2 nov – 2020
  – 11 jan – 2021
  – 1 mars – 2021
  – 12 april – 2021
  – 3 maj – 2021

 

Programmering grundkurs läses på distans genom ett digitalt klassrum, http://ITHSdistans.se, och är fem veckor lång på deltid.
Genom det digitala-klassrummet kan du i lugn och ro ta del av föreläsningar och göra uppgifter när det passar dig. Lektionerna är inte live-sessioner så du kan se på materialet när du själv behagar. Till varje utbildningsblock finns uppgift med tydliga riktlinjer och lösningarna presenteras varje vecka. Under perioden genomförs en obligatorisk labb. Från labben får du feedback från utbildningsansvarig som gör att du har möjlighet att utvecklas ytterligare. Du kan under kursens gång ställa frågor och funderingar till kursansvarig som stödjer dig genom dig programmeringsresa.
För att genomföra kursen behöver du en Mac eller PC som kan hantera grundläggande processer samt tillgång till internet.

Kursen gör dig förberedd för fortsatta studier inom programmering och utveckling.

Flera frågor besvaras på FAQ:en – Läs gärna genom dessa.
För mer information mejla: bibbi@iths.se eller ring 031-790 42 55