Data/IT: En fortsatt stark utveckling

Samhället står inför en stor digital utveckling. Trots att Sverige kommit långt jämfört mot många andra länder så finns det fortfarande stora utmaningar. Tillgången till stora mängder data ökar kraftigt och behoven av hantering och analyserande av dessa blir viktigare. Digitaliseringen leder till ett stort transformationstryck där en del branscher har generellt kommit långt i denna utveckling medan andra är i en utvecklingsfas. Den största utmaningen framöver är den stora bristen på IT-kompetens.
Läs hela rapporten här. (Källa Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH), Områdesanalys Data/IT, 2019)