Förberedelser inför LIA-praktik

Idag genomfördes en stor insats för att förbereda våra fantastiska studerande inför kommande LIA-perioder. Stort tack till Ranstad och WiseIT som tränade IT-Högskolans studerande på bästa sätt förberett våra studerande på IT-branschens utmaningar och skapat stor trygghet i hur de framhäver sig själva i både tal (intervjuteknik) och i skrivt (CV-skrivning).

Intervjuteknik:

Här lär den studerande sig att bli bekväm med att besvara frågor om sig själv sina drivkrafter och sina kompetenser. Att bygga upp en trygghet inför kommande intervjuer med IT-företag ger företaget en bättre bild av dig som person och vad du kan.

Skapandet av en LinkedIn-profil i världsklass

WiseIT hjälpte IT-Högskolans studerande med att skapa en LinkedIn-profil i världsklass. Både med ett mer teoretisktpass i kombination med ett rent handledningspass för att få fram just DIG i din LinkedIn-profil.

 

CV-skrivning

Ranstad hjälpte våra studerande att skapa ett tydligt och bra CV. Framförallt hur du får fram vad just du kan och vad du brinner för i en klass där ni alla läser samma kurser.