IT-Högskolan byter grafisk profil

IT-Högskolan har valt att byta grafisk profil. Ett intensivt arbete med att hitta en ny profil har genomförts under hela hösten och nu är vi mogna för lansering. Den nya profilen ska vara mer i linje med IT-Högskolans värderingar.

IT-Högskolans värderingar är:

– Kvalité

– Kraft

– Affärsmässighet

Värderingarna ska styra alla som arbetar och studerar på IT-Högskolan i vardagen.