IT-Högskolans mentorprogram 2022

Vår första mentorträff för hösten ägde rum den 19 oktober, med vår utbildare Nina Mujdzic (UX) i spetsen – det blev en rolig och lyckad kväll, med mycket engagemang!

IT-Högskolans mentorprogram är ett initiativ som innebär att nya studerande kan få stöttning av en eller flera mentorer – studerande som läser andra året på sin utbildning. Tanken är att alla som börjar på IT-Högskolans ska trivas, få en bra start och kunna få stöttning i olika frågor – av någon som tidigare varit i samma sits. Under träffen matchas mentorer och nya studerande på bästa sätt, utifrån utbildning och andra faktorer. De nya studerande delas upp gruppvis, och två mentorer är med och stöttar gruppen.

Första träffen öppnade med ”speed-dating” där man fick fråga allt möjligt till de studerande, och bekanta sig med olika roller. Nästa träff ska mentorerna föreläsa om sin LIA och sista träffen blir det fokus på studieteknik.

Programmet blir en värdefull erfarenhet för mentorn, där man får utveckla sitt ledarskap och kommunikationsförmåga, samt visa framtida arbetsgivare att man är engagerad.