Lönegapet mellan tjejer och killar inom IT nästan borta!

Att den svenska it-branschen är en till övervägande delen manlig företeelse har knappast gått någon förbi, och när IT&Telekomföretagen nyligen presenterade statistik över hur könsfördelningen utvecklades hade den totala kvinnliga andelen blivit ännu mindre. Däremot hade andelen kvinnliga vd:ar ökat.

Men sett till lönen ligger branschen förhållandevis bra till ur ett jämställdhetsperspektiv. Än är det dock för tidigt att säga att det är helt jämställt på lönesidan, men utvecklingen går definitivt åt rätt håll. Det visar den statistik från Statistiska centralbyrån som vi tagit fram i samarbete med analysföretaget IDC. (källa ComputerSweden 1/4 2019)