Tekniktrender 2022

Välkommen 2022!

Vad kan vi förvänta oss av det nya året? Vilka tech-nyheter borde vi titta mer på, och vad tar vi med oss från 2021? Tillväxt, mer digitalisering och ännu mer effektivitet – så lyder trenderna för detta år.

IT-Högskolan har trendspanat för 2022 och med hjälp av rapporter från Gartner, IEEE Computer Society och Deloitte, sammanställt de fem (enligt oss!) viktigaste trenderna.
Gemensamt för de analyser som släppts framgår att organisationer och företag blir bättre på att hantera oväntade händelser. Vi har trots allt tampats med en pandemi under snart två år och samhället har tvingats anpassa sig och formas till den nya verkligheten. IT-branschen har, till skillnad från många andra branscher, haft visst försprång i att hitta lösningar i och med att den redan är digital. Ett tydligt spår för 2022, likt 2021, är att vi fortsätter att utveckla digitaliseringen och därmed blir alltmer förberedda. Största skillnaden är egentligen förståelsen och kunskapen kring den digitala situationen just nu – en insikt som gör att utvecklingen blir mer stabil och trygg.

IT-Högskolans topp 5 trender 2022:

 1. 1. AI och automatisering
  med fokus på generativ AI – som kan generera eget innehåll, exempelvis skriva kod till mjukvara. En av rapporterna beräknar att mindre än en procent av all data som produceras, kommer från generativ AI, men att detta kommer stiga till hela 10% till 2025. Vidare spås att man kommer utveckla ytterligare metoder för AI-teknik, då många AI-projekt inte tillämpas i verkligheten och det finns vissa svårigheter med att integrera AI i applikationer. För att möjliggöra användandet på ett bra sätt, krävs skarpare metoder.

 

 1. 2. Data Fabric
  Utmaningarna kring integration ökar, och en lösning för att fläta samman och integrera data mellan plattformar och användare är användandet av data fabric. Tack vare inbyggd analys kan data fabric effektivisera dataanvändningen, dra ner på hanteringsinsatser med upp till 70 procent och göra att det går fortare att få ut ett värde.

 

 1. 3. The Distributed Enterprise
  Att distans- och remotearbete blev det givna arbetssättet 2021 var knappast förvånande – många organisationer som traditionellt sett arbetar i kontorsmiljöer fick tänka om och att arbeta hemifrån blev ett måste för många. För att det ska fungera krävs det att företagen kan leverera friktionsfria lösningar och affärsmodeller som kan tillämpas för varje organisation, för att kunna leverera distribuerade tjänster. Man tror att de företag som tillämpar distribuerade tjänster kan skapa en intäktstillväxt 25% snabbare än sina konkurrenter.

 

 1. 4. Dataskyddsteknik och cybersäkerhet
  Det blir allt viktigare att utveckla tekniken som skyddar känslig data – inte bara för att förhålla sig till lagar utan även för att bibehålla kundernas förtroende. Enligt rapporterna inför 2022 beräknas att 60% av alla stora organisationer, till och med 2025, kommer att använda sig av flertalet tekniker som är specifikt anpassade för dataskydd. Det handlar om att tillämpa tekniker som skyddar data på både hårdvaru- och mjukvarunivå.Arkitektur som är byggd på meshteknik för cybersäkerhet, kan komma att skapa en integrerad säkerhetsstruktur även om användare kan befinna sig var som helst. För de organisationer som använder den typen av arkitektur kommer man eventuellt kunna minska den ekonomiska effekten av enskilda säkerhetsincidenter, med ca 90 procent till 2024.

 

 1. 5. TX – Total Experience
  Nu läggs fokus på TX – total experience – för att skapa en större kund- och medarbetarnöjdhet, och bibehålla lojalitet. Customer experience, Employee experience, User experience och Multiexperience zoomas ut något, då man ser att både intäkter och vinst kan gynnas av den totala upplevelsen. Spännande!

 

Förutom dessa trender läggs mycket uppmärksamhet på molnbyggda applikationsplattformar, autonoma system för programmering, beslutsintelligens som beslutsstöd och modulära applikationer – stöttning i snabba, säkra och effektiva applikationsändringar. För med trendspaning, se respektive rapport; Gartner, IEEE Computer Society, och Deloitte.

Vi ser fram emot ett intressant år i techbranschen, och fortsätter vår omvärldsbevakning, samt håller koll på trenderna under årets gång – följ oss gärna i sociala medier för senaste nytt!