Agil testautomatiserare

Beskrivning

Bli en modern testare genom att lära dig testautomatisering. Utbildningen är en kort YH-utbildning på 60p (16v) i 75% studietakt med 100% av kursen på distans och ger dig rätt till CSN-bidrag. Utbildningen är bedrivs främst på eftermiddagar och kvällar för att inte påverka dina nuvarande åtaganden med många gästspel i industrin. Syftet med kursen är att effektivt leverera kvalitetssäkra, testad och kundnära funktionalitet via effektiva former för teamsamarbete, kommunikation, kundsamarbete samt tidig och frekvent feedback.

Vem är du?

Du har jobbat med testning eller utveckling i minst 2 år och vill uppdatera dina kunskaper inom agil testautomation. Du eller ditt företag har behov av att öka er kompetens inom testautomation för att effektivisera ert testarbete. Du vill lära dig det senaste automatiserad testning och bli konkurrenskraftig på arbetsmarknaden.

Under agil testautomatisering:

Ansvarig utbildare är Jonas Briesel med flerårig erfarenhet av automatiserad testning och DevOps. Utbildningen ger kunskaper för att kunna avgöra vilket automatiseringsverktyg som passar för aktuellt system/applikation och hur olika testverktyg för automation fungerar på djupet. Du lär sig att applicera moderna utvecklingsprocesser som har test i fokus såsom BDD, TDD och ATDD. Du lär dig teori och att praktiskt arbeta utifrån iterationer med agila metoder och på ett effektivt sätt i utvecklingsprocessen. Under utbildningens projekt arbetar du praktiskt med att omsätta Product-backlogs, sprint-planering och sprint-backlogs, user stories, Sprint-review, sprint retrospective, estimering och definition of done utefter den agila processen Scrum.
Du lär dig grunderna och förutsättningar för Continuous deployment (CD) och Continuous Integration (CI) och kan relatera till hur ett kontinuerlig releasearbete fungerar. Samt redogöra för innebörden av att arbeta med kvalitetssäkring i ett DevOps-sammanhang. Den studerande lär sig använda versionshanteringsverktyg som ex. Git i testprocessen-/utvecklingsprocessen.

Verktyg som du kommer lära dig under kursens gång:

  • – Jenkins
  • – Junit
  • – Selenium
  • – Cucumber
  • – JMeter
  • – Git
  • – Jira

 

 

En av studiebesöken kommer ske på Etraveli och då får du reda på hur de arbetar med automatiserad testning. Fler studiebesök kommer inom kort.

 

 

Utbildningen är uppdelad i två perioder:

Testverktyg och automatisering:
Första 8 veckorna fördjupar du dig i fyra olika testverktyg och lämnar in fyra stycken praktiska labbar kopplat till varje verktyg. Varje vecka har du tillgång till förinspelade föreläsningsvideos som du tittar på när det passar dig och individuell handledning för att komma vidare i din kunskapsinhämtning. Under denna period finns fyra fysiska träffar ute på ett relevant företag som är förlagda till eftermiddagar och kvällar.

Lab1 JUnit, Backend
Lab2 Selenium, Frontend
Lab3 Cucumber, Acceptance tests, BDD, Gherkin style
Lab4 JMeter, modellbaserad testning, BDD

Agiltprojekt:
Sista 8 veckorna arbetar du i ett agiltteam med ett case för att omsätta dina kunskaper i praktiken på ett tydligt sätt. Här har teamet handledning veckovis som är förlagd till seneftermiddag eller kväll.

Efter agil testautomatisering:

Efter kursen ska den studerande kunna identifiera tester som kan automatiseras samt utföra automatiseringen för dem. Efter kursen ska de studerande kunna skapa körbara automatiserade testfall med tillhörande dokumentation. Syftet med kursen är att effektivisera testprocessen med hjälp av automatiska tester. Du kan starta företagets automatiserade arbetet på ett tryggt och värdeskapande sätt.

Snabbfakta

Snabbfakta om utbildningen Agil testautomatiserare:

Utbildningslängd 60 YH-poäng = 16 v på 75% takt
Utbildningsstart 24 okt
Sista ansökningsdag 3 okt
Urval Urvalsprov om så krävs
Besked om antagning
CSN berättigad JA
Upplägg Undervisning på distans med labbar och gästföreläsningar
Utbildningsform Kort YH-utbildning
Studietakt 75%
Info Marcus Andersson, marcus@iths.se

Kursplan Agil testautomatiserare

Efter kursen ska den studerande kunna identifiera tester som kan automatiseras samt utföra automatiseringen för dem. Kursen ger kunskaper i att kunna avgöra vilket automatiseringsverktyg som passar för aktuellt system/applikation och kunna motivera sitt val samt använda olika testverktyg i processen. Den studerande lär sig att applicera moderna utvecklingsprocesser som har test i fokus såsom BDD, TDD och ATDD i testarbetet. Efter kursen ska de studerande kunna skapa körbara automatiserade testfall med tillhörande dokumentation. Syftet med kursen är att effektivisera testprocessen med hjälp av automatiska tester.

Efter kursen ska den studerande kunna arbeta utifrån iterationer med agila metoder och arbeta på ett effektivt sätt i utvecklingsprocessen. Den studerande får kunskaper i att kunna beskriva och praktiskt omsätta Product-backlogs, sprint-planering och sprint-backlogs, user stories, Sprint-review, sprint retrospective, estimering och definition of done i utvecklingsarbetet utefter Scrum. Den studerande utvecklar kunskaper i att göra medvetna val mellan agila metoder utifrån vad som bäst passar projekts och/eller utvecklingssyftet. Efter kursen ska den studerande kunna redogöra för Continuous deployment (CD)och Continuous Integration (CI) och relatera till hur ett kontinuerlig releasearbete fungerar. Men också redogöra för innebörden av att arbete med kvalitetssäkring i ett DevOps-sammanhang. Den studerande lär sig använda versionshanteringsverktyg som ex. Git i testprocessen/utvecklingsprocessen. Syftet med kursen är att effektivt leverera kvalitetssäkra, testad och kundnära funktionalitet via effektiva former för teamsamarbete, kommunikation, kundsamarbete samt tidig och frekvent feedback.

 

Kursinnehåll:

Efter genomförd utbildning med godkända resultat ska den studerande ha kunskaper i…..

• Kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom teoretisk och praktiskt arbete med automatiserade tester
• Programmering av automatiserade tester
• Olika testverktyg och ramverk såsom Cucumber och Selenium
• Specialiserade kunskaper inom teoretisk och praktisk framtagande av testfall och olika testverktyg
• CD – Continuous deployment, CI – Continuous Integration och DevOps och QA (Quality Assurance)
• Arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom utveckling med agila metoder och koncept såsom Scrum, Kanban och SAFe

 

Färdigheter i att…

• Designa tester för att testa en produkt på olika nivåer
• Lösa sammansatta problem inom automatiserad testning
• Identifiera hur automatiserade testning hänger ihop med övriga test- och utvecklingsprocessen
• Programmera automatiserade tester i Cucumber och Selenium
• Planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra, specialiserade arbetsuppgifter inom arbete med mjukvarutestning med en agil metod
• Resonera kring kvalitetssäkring i samband med DevOps

 

Kompetens för att….

• Identifiera vilken typ av fel som bör hittas vid användningen av olika testverktyg
• Effektivisera testprocessen genom att identifiera och automatisera testfall
• Övervaka testning och avgöra vilket testverktyg som passar för problemet
• I team snabbt skapa kvalitetssäkrade features utifrån önskad funktionalitet från användaren och/eller business
• I team leverera lösningar med korta ledtider samt ständigt förbättra kvaliteten på arbetet

Intresseanmälan