Beskrivning

Vad är testautomatisering?

Testautomatisering är i grunden en effektivisering av en nuvarande testprocess. Tekniken används för att skapa ny programvara och bryter ner manuella uppgifter till kod. Testerna kan antingen ske djupt ner i programvaran via enhetstestning, eller i användargränssnitt (UI). Testautomatisering undanröjer tidskrävande, manuella arbeten och skapar snabba och pålitliga automatiska tester på bara några minuter.

 

Vem är du?

Du har jobbat med testning eller utveckling i minst 1 år och vill uppdatera dina kunskaper inom agil testautomation. Du eller ditt företag har behov av att öka er kompetens inom testautomation för att effektivisera ert testarbete. Du vill lära dig det senaste automatiserad testning och bli konkurrenskraftig på arbetsmarknaden. Låter beskrivningen passande för dig? Ansök då till vår testautomatisering-utbildning på distans!

 

Vår testautomatiserare-utbildning på distans

Genom vår testautomatiserare-ubtildning blir du en modern och kompetent testare. Utbildningen är en kort YH-utbildning på 60p (16v) i 75% studietakt med 100% av kursen på distans och ger dig rätt till CSN-bidrag. Utbildningen bedrivs främst på eftermiddagar och kvällar för att inte påverka dina nuvarande åtaganden med många gästspel i industrin.

Syftet med vår testautomatiserare-ubtildning är att effektivt leverera kvalitetssäkra, testad och kundnära funktionalitet via effektiva former för teamsamarbete, kommunikation, kundsamarbete samt tidig och frekvent feedback.

 

Under utbildningen

När du läser till agil testautomatiserare får du kunskap i hur du avgör vilket automatiseringsverktyg som passar för aktuellt system/applikation. Du lär dig även hur olika testverktyg för automation fungerar på djupet, så som BDD, TDD och ATDD. Du lär dig teori och att praktiskt arbeta utifrån iterationer med agila metoder och på ett effektivt sätt i utvecklingsprocessen.

Under utbildningens projekt arbetar du praktiskt med:

  • Product-backlogs
  • Sprint-planering
  • Sprint-backlogs
  • User stories
  • Sprint-review
  • Sprint retrospective
  • Definition of done utefter den agila processen Scrum

 

Andra moment du lär dig är grunderna och förutsättningar för Continuous deployment (CD) och Continuous Integration (CI). Du får kunskap i hur du kan relatera till hur ett kontinuerlig releasearbete fungerar. Samt redogöra för innebörden av att arbeta med kvalitetssäkring i ett DevOps-sammanhang. Den studerande lär sig använda versionshanteringsverktyg som ex. Git i testprocessen-/utvecklingsprocessen.

 

Utbildningen är uppdelad i två perioder:

 

Testverktyg och automatisering:

Första 8 veckorna fördjupar du dig i fyra olika testverktyg och lämnar in fyra stycken praktiska labbar kopplat till varje verktyg. Varje vecka har du tillgång till förinspelade föreläsningsvideos som du tittar på när det passar dig och individuell handledning för att komma vidare i din kunskapsinhämtning.

Agilt projekt:

Sista 8 veckorna arbetar du i ett agilt team med ett case för att omsätta dina kunskaper i praktiken på ett tydligt sätt. Här har teamet handledning veckovis som är förlagd till sen eftermiddag eller kväll.

 

Efter avslutad testautomatisering-kurs

Efter avslutad testautomatisering-kurs ska du kunna identifiera automatiska tester samt utföra automatiseringen för dem. Du ska även ha kunskap i hur du genomför körbara automatiserade testfall med tillhörande dokumentation. Syftet är att du efter kursen kan effektivisera delar i en testprocess med hjälp av automatiska tester.

Snabbfakta

Snabbfakta om utbildningen Agil testautomatiserare:

Utbildningslängd 60 YH-poäng = 12 v på 100% takt
Utbildningsstart 8 april 2024
Utbildningsslut 28 juni 2024
Sista ansökningsdag 1 april 2024
Urval Urvalsprov om så krävs
Besked om antagning Info vid ansökan
CSN berättigad JA
Upplägg Undervisning på distans med labbar och gästföreläsningar
Utbildningsform YH-kurs
Studietakt 100%
Info Hannele.Koski@iths.se
0763157947

Kursplan Agil testautomatiserare

Efter kursen ska den studerande kunna identifiera tester som kan automatiseras samt utföra automatiseringen för dem. Kursen ger kunskaper i att kunna avgöra vilket automatiseringsverktyg som passar för aktuellt system/applikation och kunna motivera sitt val samt använda olika testverktyg i processen. Den studerande lär sig att applicera moderna utvecklingsprocesser som har test i fokus såsom BDD, TDD och ATDD i testarbetet. Efter kursen ska de studerande kunna skapa körbara automatiserade testfall med tillhörande dokumentation. Syftet med kursen är att effektivisera testprocessen med hjälp av automatiska tester.

Efter kursen ska den studerande kunna arbeta utifrån iterationer med agila metoder och arbeta på ett effektivt sätt i utvecklingsprocessen. Den studerande får kunskaper i att kunna beskriva och praktiskt omsätta Product-backlogs, sprint-planering och sprint-backlogs, user stories, Sprint-review, sprint retrospective, estimering och definition of done i utvecklingsarbetet utefter Scrum. Den studerande utvecklar kunskaper i att göra medvetna val mellan agila metoder utifrån vad som bäst passar projekts och/eller utvecklingssyftet. Efter kursen ska den studerande kunna redogöra för Continuous deployment (CD)och Continuous Integration (CI) och relatera till hur ett kontinuerlig releasearbete fungerar. Men också redogöra för innebörden av att arbete med kvalitetssäkring i ett DevOps-sammanhang. Den studerande lär sig använda versionshanteringsverktyg som ex. Git i testprocessen/utvecklingsprocessen. Syftet med kursen är att effektivt leverera kvalitetssäkra, testad och kundnära funktionalitet via effektiva former för teamsamarbete, kommunikation, kundsamarbete samt tidig och frekvent feedback.

 

Kursinnehåll:

Efter genomförd utbildning med godkända resultat ska den studerande ha kunskaper i…..

• Kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom teoretisk och praktiskt arbete med automatiserade tester
• Programmering av automatiserade tester
• Olika testverktyg och ramverk såsom Cucumber och Selenium
• Specialiserade kunskaper inom teoretisk och praktisk framtagande av testfall och olika testverktyg
• CD – Continuous deployment, CI – Continuous Integration och DevOps och QA (Quality Assurance)
• Arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom utveckling med agila metoder och koncept såsom Scrum, Kanban och SAFe

 

Färdigheter i att…

• Designa tester för att testa en produkt på olika nivåer
• Lösa sammansatta problem inom automatiserad testning
• Identifiera hur automatiserade testning hänger ihop med övriga test- och utvecklingsprocessen
• Programmera automatiserade tester i Cucumber och Selenium
• Planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra, specialiserade arbetsuppgifter inom arbete med mjukvarutestning med en agil metod
• Resonera kring kvalitetssäkring i samband med DevOps

 

Kompetens för att….

• Identifiera vilken typ av fel som bör hittas vid användningen av olika testverktyg
• Effektivisera testprocessen genom att identifiera och automatisera testfall
• Övervaka testning och avgöra vilket testverktyg som passar för problemet
• I team snabbt skapa kvalitetssäkrade features utifrån önskad funktionalitet från användaren och/eller business
• I team leverera lösningar med korta ledtider samt ständigt förbättra kvaliteten på arbetet

Behörighet Agil testautomatiserare

Du har jobbat med testning eller utveckling i minst 1 år och vill uppdatera dina kunskaper inom agil testautomation.

Intresseanmälan