Agile Product owner

Beskrivning

Ansökan för denna kurs är inte öppen för tillfället.

 

Vad gör en Agile Product Owner?

Rollen som Agil product owner (PO, Produkt ägare) har en central roll i ett agilt team och då främst inom Scrum-metoden. Du fungerar som länken mellan affärs-sidan och utvecklingsteamet. Du ser till att teamet arbetar på de mest värdefulla uppgifterna och att produkten som skapas möter kundernas behov och bidrar till organisationens övergripande mål. 

Vem är du?

Du har 1 år av yrkeserfarenhet inom systemutveckling, IT-projektledning eller organisations- och verksamhetsplanering i en agil miljö. Gillar du att förstå ett företags affärsnytta och har ett stort intresse för teknik? Då är IT-Högskolans Agil product owner kursen för dig! Du är intresserad av ett företags tekniska utveckling och vill påverka företags digitalisering. Du vill lära dig om hur beslut fattas i en agil miljlö och hur användrfokus bibehålls i utvecklingsprocessen.  

 

Vår product owner-utbildning på distans

IT-Högskolans YH-kurs Agil product owner bedrivs helt på distans under 6 veckor. Den dagliga kommunikationen kommer ske via MS-Teams. Den schemalagda handledning är förlagda till lunchtid från kl. 11-13 alt. eftermiddagstid från kl. 16-18, allt för att möjliggöra arbete parallell med studierna. Kursen är uppdelad i två moduler, där första modulen genomförs individuellt och du tar till dig kunskaper inom den agila metoden Scrum och rollen som Product owner. Kursen börjar med förinspelade föreläsningsvideos med efterföljande kunskaps-quiz och öppna handledningar för att du ska få stöd i din kunskapsinhämtning.  

Modul 2 är en gruppuppgift med case från arbetslivet för att tränas i PO-rollen. Deltagarna lär sig hur man effektivt kommunicerar med olika intressenter, hur man förhandlar om prioriteringar, hur man leder utan formell auktoritet och hur man hanterar konflikter. 

 

Efter avslutad utbildning

Efter att ha avslutat en utbildning som Agile Product Owner har du flera olika vägar att välja mellan baserat på dina personliga karriärmål och ambitioner. Om du tidigare inte har jobbat som en Product Owner, ger utbildningen dig de verktyg och färdigheter du behöver för att ta på dig denna roll. Som Product Owner kommer du att arbeta med att definiera och prioritera funktioner för en produkt, arbeta tillsammans med utvecklingsteam och intressenter och se till att alla jobbar mot samma mål. 

Snabbfakta

Snabbfakta om utbildningen Agile Product Owner:

Utbildningslängd 30 YH-poäng = 6 v på 100% takt
Utbildningsstart 13 november 2023
Utbildningsslut 22 december 2023
Sista ansökningsdag 30 oktober 2023
Urval Urvalsprov om så krävs
Besked om antagning Info vid ansökan
CSN berättigad JA
Upplägg Undervisning på distans
Utbildningsform YH-kurs
Studietakt 100%
Info
Hannele.Koski@iths.se
0763157947

Kursplan

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om/i 

 • Avancerade kunskaper inom rollen och ansvaret för Produktägare (PO)
 • Specifika kunskaper inom agila grundvärderingar, principer och praxis.
 • Produktens utveckling och PO-rollen i ett agil projekt och under en iteration.
 • Scrum och dess specialiserade moment som ex. Daily standup, Sprint backlog, Product backlog,

Sprint review, etc. 

 • DevOps
 • Källor till affärsvärde och affärsmodeller
 • Produktägarens stödverktyg
 • Produktvisionstekniker
 • Hur man maximerar värdet tillsammans med intressenter på en avancerad nivå
 • Tekniker för att utveckla en produktplan eller prognos.
 • Olika lönsamhetsmodeller som ex. ROI.
 • Kunskaper om andra agila ramverk som exempelvis Kanban, XP, etc och skalningsramverk som

exempelvis LeSS, Nexus, SAFE, etc. 

 

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att 

 • Planera, identifiera och hantera en komplex Product backlog och vid behov bryta ner den till

greppbara delar. 

 • Avgränsa rollen från aktiviteter och identifiera uppgifter som inte ingår.
 • Visa och förklara PO:s ansvar under den agila utvecklingen.
 • Organisera och underlätta för teamet att prioritera i stor skala.
 • Tillämpa metoder för att bestämma lönsamheten för en produkt och säkerställa värde för kunden
 • Utföra en iterativ och inkrementell investeringsmodell för produktutveckling.
 • Analysera utvecklingsteamets användning av product backloggen.

 

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser att 

 • I team slutföra agilaprojekt och hantera ett väl fungerande Scrum team och slutföra agila projekt.
 • Självständigt skapa underlag som prognoser, lönsamhets, affärsmodeller, etc. för en produkt och

motivera för dess olika möjligheter. 

 • Självständigt ansvara för att Produktbackloggen ständigt är ordnad, tydlig och förstådd av team och

stakeholders 

 • Självständigt säkerställa att värdet (Outcome, dvs kundens nytta) av det arbete som utförs av teamet

maximeras och levererar värde för kunden. 

 • Ansvara för att antaganden valideras på ett tidigt stadium

 

Behörighet Agile Product Owner

Du har 1 år av yrkeserfarenhet inom systemutveckling, IT-projektledning eller organisations- och verksamhetsplanering i en agil miljö.

Intresseanmälan