DevOps-utveckling

Beskrivning

Vad är DevOps-utveckling?

DevOps är ett ramverk som fokuserar på samarbetet mellan utvecklings- (Dev) och driftteam (Ops) inom mjukvaruutveckling. Målet med DevOps är att förbättra effektiviteten, snabbheten och tillförlitligheten i mjukvaruutvecklingsprocessen genom att främja samarbete, automatisering och kontinuerlig leverans. Genom att implementerar DevOps uppnås snabbare utvecklingstider, kortare utrullningscykler och ökad kvalitet.

Vem är du?

Du har arbetat i minst 6 månader med system- eller mjukvaruutveckling på ett företag och vill ta nästa steg i din utveckling. Du är flexibel, lättrörlig och föränderlig då det händer mycket inom DevOps-utvecklingen. Du gillar att lösa problem och har en attityd som fokuserar på att hitta lösningar.

Vår DevOps-utbildning på distans

Utbildningen genomförs helt på distans på 75%, totalt 8v studier. IT-Högskolans pedagogiska modell Learning by doing är en perfekt match för dig som vill få praktisk erfarenhet av DevOps-utveckling. Genom laborationer och grupparbeten för du möjlighet att tillämpa dina kunskaper i verkligheten. Lektionerna fokuserar på avancerade koncept och lösningar och genom hands-on-undervisning får du möjlighet att praktiskt tillämpa dina kunskaper inom DevOps. För att säkerställa att du får en komplett inlärningsupplevelse erbjuds även öppna handledningstillfällen och frågestunder varje vecka, där du kan få extra stöd och fördjupa din förståelse ytterligare.

Kursupplägget består av följande moment:

– Digitala lektioner live och vi vissa fall förinspelad samt handledningspass veckovis

– Grupprojekt

– Individuella laborationer

Efter avslutad utbildning

Du kommer kunna ta dig an avancerade uppgifter som är kopplade till DevOps på ett företag. En av de viktigaste färdigheterna som du kommer att få är förmågan att implementera och hantera DevOps-processer och verktyg inom en organisation. Du kommer att vara kvalificerad att ta ansvar för att införa och driva DevOps-metodik för att förbättra utvecklings- och driftsprocesser. Efter utbildningen kommer du kunna arbeta som DevOps-utvecklare, Site reliability engineer (SRE) eller DevOps-team lead.

Snabbfakta

Snabbfakta om utbildning DevOps-utveckling:

Utbildningslängd 30 YH-poäng = 8 v på 75% takt
Utbildningsstart 22 april 2024
Utbildningsslut  14 juni 2024
Sista ansökningsdag 10 april 2024
Urval Urvalsprov om så krävs
Besked om antagning Info vid ansökan
CSN berättigad JA
Upplägg Undervisning på distans
Utbildningsform YH-kurs
Studietakt 75%
Info
Hannele.Koski@iths.se
0763157947

Behörighet DevOps-utveckling

Du har arbetat i minst 6 månader med system- eller mjukvaruutveckling på ett företag och vill ta nästa steg i din utveckling.

Intresseanmälan

"Jag fann kursen mycket givande och den har utrustat mig med värdefulla kunskaper inom DevOps-området. Det är en kurs jag starkt skulle rekommendera till andra som är intresserade av att utvecklas inom detta område.”
Kursdeltagare DevOps-utveckling

Kenneth Okalang