Molnutveckling med Azure – YH-kurs

Beskrivning

YH-kursen molnutveckling med Azure har inga fler starter och är inte möjlig att söka. Om kursen återkommer i vårt utbud framöver så kommer informationen publiceras på denna sida.

 

Vad är Molnutveckling med Azure? 

Azure är Microsofts molnplattform som innefattar att utnyttja Azure-plattformens olika funktioner och tjänster för att skapa skalbara, pålitliga och säkra applikationer. Detta kan vara molndatabaser, kontinuerlig integration och distribution (CI/CD) och skalbarhet och hög tillgänglighet. Genom att använda molnutveckling med Azure kan utvecklare dra nytta av skalbarheten, tillförlitligheten och flexibiliteten hos Azure-plattformen för att bygga och driva applikationer i molnet. 

Vem är du?

Du har minst 6 månaders system- eller mjukvaruutvecklings erfarenhet på ett företag, med fördel programmering med .NET och C#. Vill du bli en eftertraktad expert inom molnutveckling och dra nytta av Microsoft Azures kraftfulla verktyg och tjänster? Då är vår intensiva och omfattande kurs perfekt för dig! 

 

Vår Molnutveckling med Azure-utbildning på distans 

IT-Högskolans kurs Molnutveckling med Azure sker helt på distans och ger möjligheten till CSN samt omställningsstudiestöd. Under åtta veckor kommer du att fördjupa dig i Azure-plattformens alla nyanser och lära dig att bygga, implementera och hantera skalbara och säkra molnapplikationer. Du kommer att få en djup förståelse för Azure-arkitektur, molndesignmönster, hantering av virtuella maskiner, databashantering, automatisk skalning och mycket mer. Dessutom kommer du att utforska DevOps-principer och lära dig att skapa en smidig CI/CD-pipeline för kontinuerlig integration och distribution av dina applikationer. 

Kursupplägget består av följande moment: 

– Digitala lektioner live och förinspelade samt handledning veckovis 

– Individuella laborationer 

– Granskning av andras labbar och att ge feedback på dessa (Peer review) 

– Individuell slutuppgift 

IT-Högskolans kurs är skräddarsydd för yrkesverksamma som vill ta sin karriär till nya höjder. Oavsett om du är en utvecklare, systemadministratör eller IT-professionell kommer denna Azure-kurs att ge dig de verktyg och kunskaper du behöver för att möta framtidens molnbehov. 

 

Efter avslutad utbildning

Efter kursen har du de moderna och aktuella kunskaperna som företagen efterfrågar och du kommer ha flera spännande möjligheter i branschen. Nu kan du arbeta som konsult inom molnutveckling eller direkt bidra till ditt företags transformation till molnet.  

Snabbfakta

Snabbfakta om utbildningen Molnutveckling med Azure:

Utbildningslängd 30 YH-poäng = 8 v på 75% takt
Utbildningsstart 6 november 2023
Utbildningsslut 22 december 2023
Sista ansökningsdag 23 oktober 2023
Urval Urvalsprov om så krävs
Besked om antagning Info vid ansökan
CSN berättigad JA
Upplägg Undervisning på distans
Utbildningsform YH-kurs
Studietakt 75%
Info Hannele.Koski@iths.se
0763157947

Kursplan

Utbildningens mål 

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om/i 

 • Specifika kunskaper inom Microsoft Azure, begrepp och molnfunktioner i Azure
 • Avancerade Azure functions och serverlös kod
 • Avancerade kunskaper i Azure Active Directory och hur du använder den för att hantera användare, grupper och roller. 
 • Säkerhetsfunktioner i Azure
 • Azure-kostnadsoptimering
 • Automatiserad distribution
 • Tjänstemodeller som PaaS, IaaS och SaaS.
 • Viruella maskiner i Microsoft Azure
 • Implementering av web och mobilservice på Microsoft Azure
 • DevOps-principerna, CI/CD
 • Versionshanteirng i ex. Git
 • Grunderna i AKS (Azure Kubernetes Service)

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att 

 • Planera, identifiera och programmera funktionalitet i molnet med Azure och dess stödverktyg och funktioner 
 • Använda virtuella maskiner i Azure och skapa, konfigurera och hantera virtuella datorer i Azure.
 • Hantera säkerhetsfunktioner i Azure
 • Applicera kostnadsoptimering och justera sin Azurelösning utifrån en budget
 • Implementera webb och mobileservice på Azure
 • Använda DevOps i Azure, CI/CD – kontinuerligt skapande och leverans av funktionalitet (features)

 

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser att 

 • Självständigt skapa funktionalitet i molnet med hjälp av Azure och dess stöd för att slutföra projekt i Azure. 
 • Självständigt skapa högkvalitativa molnlösningar med Azure som är säkra och kostnadsoptimerade utifrån en budget eller kostnadsplan. 
 • Självständigt använda virtuella maskiner i Azure och implementera webb och mobileservice på Azure. 
 • Självständigt skapa cloudlösningar med hjälp av Azure DevOps för att automatisera bygg- och distributionsprocesser. 

Behörighet Molnutveckling med Azure

Du har minst 6 månaders system- eller mjukvaruutvecklings erfarenhet på ett företag, med fördel programmering med .NET och C#.

Intresseanmälan