Beskrivning

Vad är cloud development?

Cloud development, även kallat molntjänster, gör det möjligt att hantera programvaror, datalagring och andra funktioner på nätet istället för i din dators mjukvara. Det är ett anpassbart och prisvärt sätt att hantera applikationer, infrastruktur och mjukvaror.

 

Vem är du?

Du är en initiativrik, analytisk och kvalitetsmedveten person. Du vill vara en del av den snabbt växande molnutvecklingen och företags resa in i molnet. Du trivs med omväxlande arbetsuppgifter, gillar att lösa problem och ser möjligheten till en spännande karriär. Matchar utbildningen dig ska du ansöka till IT-Högskolans .NET cloud developer-utbildning!

 

Under utbildningen

Målet med vår .NET cloud-utbildning är att du lär dig att designa, utveckla och administrera olika molnlösningar med Microsoft Azure. Du lär dig grundläggande C# programmering och att skapa molnlösningar genom plattformen Microsoft Azure. Du utbildas inom databasprogrammering och webbutveckling, vilket medför att du kan skapa kraftfulla molnlösningar. Du kommer uppleva IT-Högskolans pedagogiska profil, Learning by doing genom att arbeta i team utifrån agilmetodik med att programmera molnlösningar.

Här lär du dig hur en molnlösning tas fram från tanke och strategi till fungerande molntjänst. Som .NET cloud developer kan du jobba som konsult och därför lär du dig hur du tar fram tydliga rapporter och kommunicerar åtgärder och lösningar med en kravställare.

 

Efter utbildningen

Som .NET developer ser framtidsutsikterna ljusa ut. Fler och fler företag väljer att övergå till molntjänster och du kommer besitta de kompetenser inom molnutveckling med Microsoft Azure som IT-branschen efterfrågar.
Med hjälp av dina kunskaper inom Azure kan du certifiera dig och bli extra eftertraktad. Du kommer ha många spännande möjligheter att arbeta med molntjänsten Azure på ett företag eller som konsult.

Du kan jobba som:

  • .NET cloud developer
  • Systemutvecklare
  • Cloud developer Azure

 


För denna utbildning erbjuder vi hybridundervisning.
Klicka på knappen för att läsa mer.

Behörighet .NET cloud developer

Det finns tre sätt att bli behörig till utbildningen:

  1. 1. Gymnasieexamen – Grundläggande behörighet + särskild behörighet.
  2. 2. BFU – Behörighetsgivande förutbildning. Du har alla behörigheter förutom programmeringskunskaper.
  3. 3. Behörighetsprövning – IT-Högskolan testar dina kunskaper genom ett prov.

Du har grundläggande behörighet från gymnasieskolan eller vuxenutbildningen i kombination med nedan särskilda behörighetskrav.

 

Klicka här för att se antagningsprocessen

 

1. Grundläggande behörighet

Utbildningen kräver grundläggande behörighet, det har du som har en gymnasieexamen, lär mer om grundläggande behörighet.

Särskild behörighet .NET cloud developer

Lägsta betyget E/3/G i Engelska 6 (100p) eller motsvarande kunskaper.
Lägsta betyget E/3/G i Matematik 2 (100p) eller motsvarande kunskaper.
Lägsta betyget E/3/G i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 (100p) eller motsvarande kunskaper.
Lägsta betyget E/3/G i Programmering 1 eller motsvarande kunskaper.

Saknar du matematik- eller programmeringskunskaper?
Förbered dig inför antagningsprovet genom våra preparandkurser som du får tillgång till när du ansöker till någon av våra utbildningar.

 

2.BFU – Behörighetsgivande förutbildning

Kan anordnas för de utbildningar som har som utmaning att fylla på studieplatser. BFU breddar vägen in till utbildningen och ger sökande kunskaper som motsvarar särskilda förkunskaper inom programmeringen. Vid godkänd genomförande av BFU-utbildning får sökande automatiskt en studieplats. IT-Högskolan kontaktar sökande om BFU blir aktuellt.

 

3. Behörighetsprövning – Reel kompetens

Saknar du en formell behörighet men har motsvarande kunskaper från arbetslivet? Gör din ansökan och bifoga intyg som redovisar din arbetslivserfarenhet. IT-Högskolan testar dina kunskaper genom antagningsprovet för att säkerställa din behörighet.

Snabbfakta .NET cloud developer

 

Utbildningslängd 400 YH-poäng = 2 år
Utbildningsstart 19 augusti 2024
Sista ansökningsdag 5 maj 2024
Öppen för sen ansökan Maj – September 2024
Antagningsprov Ja, alla sökande genomför ett antagningstest på distans.
Besked om antagning Maj 2024
CSN berättigad JA
LIA-kurs (Lärande i arbete) 120 YH-poäng = 24 v
Företagspool JA
Studietakt Heltid/dagtid
Info Angela Lindqvist, Angela.Lindqvist@iths.se

Kursplan .NET cloud developer

Utbildningens innehåll

Kurs (Poäng, 5 poäng = 1 vecka)

Programmering med C# 50p
Databashantering 30p
Webbutveckling 50p
Cloud programmering mot Azure 30p
Agila metoder 30p
Publicering av molntjänster 40p
LIA 1 40p
Cloud arkitektur 30p
LIA 2 80p
Examensarbete 20p

Mer information om kurserna >>

Intresseanmälan

Kontaktperson:

Nina Skoglund

RELATIONSHIP MANAGER GÖTEBORG