Preparandkurs Matematik B / 2

Preparandkurs Matematik B / 2
Detta är en förberedande kurs som du läser för att bli behörig till våra YH-Utbildningar. Kursens innehåll motsvarar de kunskaper och läromål som finns för Matematik B / 2 på gymnasiet.

Kursinnehåll:

  • Statistik
  • Sannolikhetslära
  • Geometri
  • Linjära modeller
  • Algebra och funktionslära

 

IT-Högskolan har ett samarbete med en extern part där all undervisning sker via video och på distans- allt för att du själv skall kunna genomgå de kurser eller moment du behöver lära dig eller uppdateras på.
Du genomför studierna på egen hand för att sedan komma till IT-Högskolan och påvisa dina kunskaper inom området.

Testet som genomförs i IT-Högskolans lokaler kräver inte en grafritande miniräknare.

Kostnad: 300 kr