Preparandkurs – Matematik 2/B

Om Matematik 2/B på distans

Vår Preparandkurs Matematik 2/B är en förberedande kurs som du läser för att bli behörig till våra YH-Utbildningar. Matematik 2/B motsvarar de kunskaper och läromål som finns på gymnasiet.

Kursinnehåll:

  • Statistik
  • Sannolikhetslära
  • Geometri
  • Linjära modeller
  • Algebra och funktionslära

 

Matematik 2/B genomförs på distans på egen hand för att sedan komma till IT-Högskolan och påvisa dina kunskaper inom området. IT-Högskolan har ett samarbete med en extern part där all undervisning sker via video. Detta för att du själv skall kunna genomgå de kurser eller moment du behöver lära dig eller uppdateras på.

I den avslutande delen av vår preprandutbildning genomförs ett test i IT-Högskolans lokaler. Testet kräver inte en grafritande miniräknare.

 

Kostnad: 300 kr