Preparandkurs – Programmering 1/A, Matematik 2/B, Webbutveckling 2, Dator- och nätverksteknik

Beskrivning

Om våra preparandkurser

Hos IT-Högskolan kan du gå en preparandkurs och om du saknar Programmering 1/A, Matematik 2, Dator- och nätverksteknik eller Webbutveckling 2. Dessa kurser gör dig inte behörig, utan förbereder dig inför antagningsprovet och inför våra YH-utbildningar.

En preparandutbildning hjälper dig, och skapar goda förutsättningar, för att du ska kunna skriva en hög poäng på vårt obligatoriska antagningsprov. Utbildningen genomförs på distans och det finns ingen examination, utan du använder din kunskap till att skriva antagningsprovet, som testar dig i svenska, engelska, matematik och programmering/webbprogrammering.

En preparandkurs garanterar inte en plats på sökt YH-utbildning. Preparandkursen är endast avsedd för dig som sökt någon av IT-Högskolans YH-utbildningar. IT-Högskolan erbjuder följande preparandkurser:

  • Programmering 1/A (kostnadsfri, ej behörighetsgivande)
  • Matematik 2/B (ej behörighetsgivande)
  • Webbutveckling 2 (kostnadsfri, ej behörighetsgivande)
  • Dator- och nätverksteknik (ej behörighetsgivande)

Kursinformation

Avgift: Programmering 1/A, Dator- och nätverksteknik och Webbutveckling är kostnadsfria.
Avgift: Matematik 2/B 300 kr
Anmälan: Här

Exempel: Lisa saknar programmering 1/A och vill söka till IT-Högskolans Java-utbildning. Då är preparandkursen en bra väg för att vässa kunskaperna, och så småningom bli behörig via vårt antagningsprov.

Dator- och nätverksteknik

Dator- och nätverksteknik

Mer information om denna kurs publiceras i februari.

Webbutveckling B / 2

Förberedande Webbutveckling

Saknar du kunskaper i webbutveckling eller har du tidigare skapat hemsidor med HTML & CSS och vill färska upp dina kunskaper? Här kan du med nedan länkar se till att hålla kunskapen uppdaterad fram till IT-Högskolans urvalsprov då Webbutveckling är ett av fyra områden som testas för dig som vill läsa Webbutvecklare-CMS.

Nedan listar vi användbara, och bra, tutorials på hur du säkerställer grunderna:

På engelska:
https://www.w3schools.com/html/
https://learn.shayhowe.com/html-css/
https://www.htmldog.com/guides/html/

På svenska:
https://webdesignskolan.se/html/html_grunderna.php

Du genomför studierna på egen hand och får självklart använda dig av andra källor eller böcker.
Fokusområdet på urvalsprovet ligger på HTML-kunskaper, CSS-utformning och dess kopplingar.

Programmering A / 1

Programmering A / 1

Detta är en förberedande kurs som du kan läsa för att bli behörig till våra YH-Utbildningar. Kursens innehåll motsvarar de kunskaper och läromål som finns för Programmering A på gymnasiet. Observera att du inte kommer ha kunskaper för att skriva full poäng på det särskilda provet. Det särskilda provet innefattar även kunskaper som ligger över Programmering A nivå.

IT-Högskolan har erfarenhet och genomfört många programmeringsgrundkurser tidigare. En del saknar Programmering A / 1 och därför erbjuder vi dig chansen att bli behörig att söka våra utbildningar via denna förberedande kurs.
Självklart är du välkommen att genomgå preparandkursen även om du har Programmering A / 1 sen tidigare och vill säkerställa dina kunskaper.

Preparandkursen är ”bara” två veckor lång och ger dig en inblick i vad det innebär att programmera i Java. Kursen förbereder dig inför det urvalsprov som genomförs hos IT-Högskolan men ger inga djupare kunskaper inom programmering. Om du är intresserad av att läsa mer så rekommenderar vi att du istället läser programmering grundkurs hos oss. (Se Programmering Grundkurs)

Kursinnehåll:

Vecka 1 – Introduktion till programmering, Variabler, primitiva typer ifsatser
Vecka 2 – Loopar: while, dowhile, for, Switch, variablers scope

Kostnad: 0 kr

Matematik B / 2

Preparandkurs Matematik B / 2
Detta är en förberedande kurs som du läser för att bli behörig till våra YH-Utbildningar. Kursens innehåll motsvarar de kunskaper och läromål som finns för Matematik B / 2 på gymnasiet.

Kursinnehåll:

  • Statistik
  • Sannolikhetslära
  • Geometri
  • Linjära modeller
  • Algebra och funktionslära

 

IT-Högskolan har ett samarbete med en extern part där all undervisning sker via video och på distans- allt för att du själv skall kunna genomgå de kurser eller moment du behöver lära dig eller uppdateras på.
Du genomför studierna på egen hand för att sedan komma till IT-Högskolan och påvisa dina kunskaper inom området.

Testet som genomförs i IT-Högskolans lokaler kräver inte en grafritande miniräknare.

Kostnad: 300 kr