Programmering 2 - Fortsättningskurs

Beskrivning

Om utbildningen

Programmering 2 är en fortsättningskurs är för dig som kan grunderna i programmering och är steget efter Programmering grundkurs hos oss på IT-Högskolan. Vid denna kurs har du grundläggande förståelse för programmering och känner dig bekväm med programmerings-syntax och att läsa enklare kod. Du har sedan tidigare läst programmering A eller kunskaper som motsvarar programmering 1. Kursspråket är Java och det behövs inte någon kurslitteratur för att genomföra Programmering 2.

 


Läs på distans

Programmering 2 läses på distans genom ett digitalt klassrum på ITHSdistans.se. För att tillgodogöra dig kursen behöver du en Mac eller PC som kan hantera grundläggande processer. Genom det digitala klassrummet kan du i lugn och ro ta del av föreläsningar och göra uppgifter när det passar dig. Till varje utbildningsblock finns uppgift med tydliga riktlinjer och lösningarna presenteras varje vecka. Under perioden genomförs en obligatorisk labb. Från labben får du feedback från utbildningsansvarig som gör att du har möjlighet att utvecklas ytterligare.

 

För mer information, maila Toni:
toni.lof@iths.se

Kommande utbildningsstarter VT24:

  • 19 feb – 22 mars 2024 (sista anmälan 12 feb)
  • 8 april – 10 maj 2024 (sista anmälan 1 april)

Innehåll

Undervisningen i kursen behandlar följande centrala innehåll:

  • Sekventiell programmering i programmeringsspråket Java.
  • Läsa kring objektsorientering och arbeta med Eclipse.
  • Traditioner och nya trender i utvecklingen av programmeringsspråk.
  • Exceptionella händelser och felsökning.
  • Lära sig objektsorientering för klasser, objekt, egenskaper och metoder.

 

Undervisningen i kursen ger studenten förutsättningar att utveckla följande:

  • Förmåga att formulera och planera datastrukturer i Java.
  • Förståelse av och färdigheter i att använda datalogiska begrepp och algoritmer i en objektsorienterad miljö.
  • Förmåga att skriva, läsa, strukturera, analysera, dokumentera och kommentera källkod i programmeringsspråket Java.

 

Övergripande schema:

Vecka 1:
Introduktion Eclipse
Objektsorientering

Vecka 2:
Fortsättning Objektsorientering

Vecka 3:
Sökning och sortering av arrayer
Rekusion

Vecka 4:
Datastrukturer
Aktivitesdiagram

Vecka 5:
Undantagshantering
Felsökning
Programmeringsspråk, användningsområden, trender samt körtidsmiljöer
Grafiska användargränssnitt