Vanliga frågor

Hantering av Covid-19 – hur bedrivs undervisningen i pandemin

IT-Högskolan tar fortsatt allvarligt på den rådande pandemin och följer noggrant utvecklingen genom Folkhälsomyndighetens samt Myndigheten för Yrkeshögskolans (MYH) kontinuerliga uppdateringar. IT-Högskolan kommer bedriva all undervisning på distans hela terminen VT-21. I vissa moment kan examinationer erbjudas och då tas extra hänsyn till att dessa genomförs på ett säkert sätt för att alla ska känna sig trygga. För att fortsatt bedriva YH-utbildningar med hög kvalitet även om de bedrivs på distans uppmanar vi till följande:
 • Ökad grad av återkoppling mellan utbildare och studerande
 • Skapandet av social aktiviteter på distans som after school och Quiz.
 • Stödjer utbildarnas pedagogiska kompetens att undervisa på distans
 • Höjer kraven på en god struktur i genomförandet av lektionerna
 • Parprogrammering och gemensamma uppgifter för att stärka inlärning och klassandan
IT-Högskolan genomföra ett antal åtgärder för att minska smittspridningen:
 • Undervisning på distans
 • Skyltar med uppmaning att hålla avstånd
 • Rekommendationer att tvätta händerna och använda handsprit. I IT-Högskolans lokaler finns det handsprit vid öppna ytor.
 • Vid symtom - stanna hemma vid minsta möjliga förkylningssymptom
 • Undvika färdas i kollektivtrafiken under rusningstid - eventuella justeringar av schemat är trolig framöver.
Till höstens starter i augusti 2021 hoppas vi kunna hälsa nya studerande välkomna till våra fina lokaler och tidigare studerande så klart. IT-Högskolan följer noggrant Folkhälsomyndighetens uppdateringar och anpassar oss då läget förändras. Alla studerande, ny och gamla, samt utbildare kommer i god tid få information  innan höstterminens start hur undervisningen kommer att vara upplagd.  

Hur blir jag behörig?

Om du saknar någon behörighet kan du bli behörig på flera olika sätt:
   
  1. IT-Högskolans förberedande preparandkurs. IT-Högskolan har tagit fram specifika programmeringskurser till dig som saknar behörighet inom programmering. Det finns tre olika inriktningar; Javaprogrammering, .NET-programmering (C#) och webbprogrammering i HTML, CSS och JavaScript. se till att du väljer rätt preparandkurs till den utbildning du sökt till, se nedan matchning. Efter preparandkursen genomför du antagningsprovet som funkar som behörighetsprov och kommer påvisa om du är behörig eller inte. IT-Högskolan har också en preparandkurs för Matematik 2 till en kostnad av 300kr då vi använder en tredjepart för denna kurs.
 
  1. BFU- Behörighetsgivande Förutbildning är en möjlighet som finns för dig som enbart saknar programmering. Då kan du bli kontaktad av IT-Högskolan och erbjudas denna möjlighet, men alla utbildningar har inte möjlighet till BFU. Om du genomför din BFU-utbildning och klarar slutexamen får du en direktplats till utbildningen.
 
  1. Komplettering av betyg - Du kan på andra sätt ex. via komvux komplettera dina betyg. Du lämnar in din komplettering via Ansökningssystemet.
 
 1. Reell-kompetens är då du beskriver hur och när du tagit till dig kunskaper som motsvarar förkunskaperna
 

Vad är en preparandkurs?

Om du saknar förkunskaper kan du läsa en preparandkurs för att bli behörig. IT-Högskolan erbjuder följande preparandkurser: 
   
Programmering 1 - Preparandkurs i Javaprogrammering, .NET-programmering och webbprogrammering. Utbildningen är kostnadsfri och du får tillgång till kursen i det autosvaret du får direkt efter att du ansökt till en YH-utbildning. Säkerställ att du läser rätt preparandkurs genom matchningen nedan: 
   
- Preparandkurs i webbprogrammeringskunskaper för Webbutvecklare, Frontend-utvecklare & JavaScript-utvecklare.
   
- Preparandkurs i Java-programmering för Applikationsutvecklare till iPhone och Android, Mjukvarutestare & Javautvecklare.
   
- Preparandkurs i .NET-programmering  för .NET-utvecklare.
   
- Preparandkurs i någon av de tre preparandkurerna för UX-designer & IT-Projektledare:
   
Matematik 2 - Du ansöker till preparandkursen via ansökningsformuläret för betalutbildningar. Kostnaden är 300kr .
   
 

Är jag behörig till utbildningen?

Nedan ser du behörigheterna till respektive YH-utbildning. Viktigt att ta med dig är att du kan bli behörig genom att göra IT-Högskolans förberedande preparandkurser och bli behörig. För din sökta YH-utbildning krävs grundläggande behörighet samt:
   
 • Lägst betyget E i Svenska 2 eller betyget Godkänd i Svenska B, eller motsvarande
 • Lägst betyget E i Matematik 2 (A, B eller C) eller betyget Godkänd i Matematik B, eller motsvarande
 • Lägst betyget E i Engelska 6 eller betyget Godkänd i Engelska B, eller motsvarande
  •  
  Samt nedan webbprogrammeringskunskaper om du sökt Webbutvecklare, Frontend-utvecklare & JavaScript-utvecklare:
 • Lägst betyget E Webbutveckling 2, eller motsvarande
    
  Samt nedan programmering om du sökt Applikationsutvecklare till iPhone och Android, Mjukvarutestare, .NET-utvecklare & Javautvecklare:
 • Lägst betyget E Programmering 1, eller motsvarande
    
  Samt någon av nedan programmeringsspråk om du sökt UX-designer & IT-Projektledare:
 • Lägst betyget E Webbutveckling 1 eller Programmering 1, eller motsvarande
    
  OBS, om du saknar programmeringsbehörighet genomför du en preparandkurs för att få behörigheten. Du genomför kursen för att sedan skriva ett antagningsprov där vi säkerställer att du har de förkunskaper som krävs för att klara utbildningen.
    
  Till varje utbildning finns 5 st platser som kan användas för att anta studenter som inte uppfyller behörighetskraven vilket innebär att du har möjlighet att bli antagen till utbildningen även om du inte uppfyller samtliga behörigheter.
 • När får jag antagningsbeskedet och hur?

  Antagningsbeskedet kommer 11 juni på eftermiddagen via mejl. Då får du besked om du erbjuds plats eller blir reserv. Blir du erbjuden plats måste du tacka JA eller NEJ till ditt erbjudande. Vill du stå kvar som reserv måste du tacka JA till din reservplats, annars avskrivs du som reserv.

  Måste jag göra IT-Högskolans antagningsprovet?

  JA! Alla sökande genomför det obligatoriska antagningsprov oavsett tidigare erfarenheter, betyg och meriter. Provet säkerställer att de som har bäst förutsättningar för att tillgodose sig utbildningen antas och att det skapas en reservlista utifrån poängen på antagningsprovet.Det är alltså poängen på antagningsprovet som avgör om du kommer in eller blir reserv inget annat.   Provet är digitalt och du behöver inte anmäla dig för att göra provet utan det genomförs när det passar dig. Dock senast 24 maj kl. 20:00. Inbjudan till provet får du via den mejl du uppgav i din ansökan.

  Vad är en antagningsträff?

  För dig som gjort en ansökan till någon av IT-Högskolans utbildningar så vill vi att du deltar på en obligatorisk antagningsprovs-träff. Här ger vi dig viktig information kring genomförandet av antagningsprovet, tips inför provet och vad som kommer hända efter provet. Du får givetvis chans att ställa frågor. Här kan du se VT-21 antagningsprovsträffar:  
   • Du som sökande kommer att få ett separat mejl och SMS för att komma till träffen. Själva antagningsprovet sker digitalt och på distans från egen dator.
    
    Har du frågor? Ring oss!
    
    IT-Högskolan Göteborg – 031-790 42 55
    IT-Högskolan Stockholm – 08-557 683 53