Ansök till IT-Högskolan senast 15 maj

Vill du bli anställd i en framtidsbransch? Ansök till IT-Högskolans YH-utbildningar senast 15 maj och starta din IT-karriär.

Just nu skriker IT-företagen efter utbildad IT-personal och det finns stora möjligheter till arbete i en spännande bransch. Det stora behovet återspeglar sig dels genom IT-Högskolans företagspooler som är kopplat till respektive YH-utbildning. I företagspoolerna ingår företag med ett uttalat anställningsbehov. Steget från utbildning till anställning är tydligt och enkelt för både studenter och de anställande företagen. Ansökt senast 15 maj!

ITHS-utbildningar x4