Arbetsmarknadsdag inför LIA-2 – Tips till dig som söker LIA-praktik!

Den fjärde november arrangerade IT-Högskolan Stockholm och IT-Högskolan Göteborg varsin arbetsmarknadsdag för de studerande som just nu håller på att matchas mot IT-företag för att hitta det optimala LIA 2-företaget.

I rådande pandemitider skedde arbetsmarknadsdagarna digitalt och det var åtta respektive tio företag som kort presenterade sig och deras behov av LIA-studerande samt vad de värdesätter hos kommande medarbetare/LIA-praktikanter.

För dig som söker LIA-företag ger IT-Högskolan tips för att lyckas med att matchas mot din dröm LIA-plats. IT-företagen beskriver vilka förväntningar de har på en LIA-studerande och vad de ser som avgörande faktorer för att matcha en bra LIA-studerande till företaget. Alla företag som presenteras ingår självklart i IT-Högskolans företagspool som är kopplad till varje YH-utbildning.

Även i pandemitider har IT-Högskolans arbete med att matcha våra studerande mot verkliga uppgifter och LIA-platser visat sig framgångsrikt. Våra fantastiska utbildningsledare stöttar och pushar våra studerande för att deras LIA-kurs ska bli givande och lärorik för kommande anställning.

Se IT-Högskolan Göteborgs arbetsmarknadsdag i efterhand.

Här kommer fyra tips för dig som söker LIA-plats:

 

Bilder från de två digitala arbetsmarknadsdagarna!