Examen för Mjukvarutestare

Att ta examen är en av de största delarna av en utbildning, både för den studerande och skolan. För den studerande är examensbeviset en gestaltning av den energi som lagts in för att lära sig nya färdigheter eftersom de är avgörande för att ta sig an en ny yrkesroll. Det är också ett viktigt bevis på de kunskaper, färdigheter och kompetenser som den studerande nu besitter för att matchas mot den anställande IT-branschen. Ett examensbevis påvisar även för IT-branschen att det finns förmåga till slutförande och en vilja att få saker gjorda vilket är nog så viktigt i dessa tider av högt ansvarstagande och agilaarbetsmetoder.

För IT-Högskolan betyder ett examensbevis att vi (utbildningsledare, studerande, klasskamrater, lärare, verksamhetsansvarig, handledare, LIA-handledare) lyckats med något fantastisk – att ställa om tanke och handling för att skapa en ny framtid inom IT-branschen. Att lära sig nytt är inte helt enkelt och det kräver en stor insats av den studerande. Belöningen för att lära sig ett nytt yrke är stora. IT-Högskolan vet att en examen också leder till högre självförtroende och en känsla av stolthet som får individen att växa. Att ha roligt under sin studietid och träffa nya personer med liknande intressen är något som du får ”på köpet”.

Vid själva examensögonblicket sker också en sammanvägning av allt som hänt under en utbildning. Som alltid har vissa saker varit bra andra moment har upplevt mindre bra men i samtal med de som tar examen finns en stor trygghet i att ta sig an en ny branschen med spänning och hög förväntan. IT-Högskolan vet att behovet av mjukvarutestare är stort och redan vid examensdagen hade merparten av de studerande jobb inom branschen. Många går redan innan det nya året till nya arbetsplatser. Vid förra examinationen 2018 hade 92,5% jobb inom 6 månader efter examen inom mjukvarutestning.

IT-Högskolan önskar alla våra nyutexaminerade studerande från utbildningen mjukvarutestare i Stockholm och Göteborg ett stort lycka till!