IT-Högskolan presenterar nya samarbetspartners

På it-Högskolan samarbetar vi med företag som är ledande inom IT. Vårt mål är att studenterna ska ha kompetens och färdigheter som gör dem redo för arbetsmarknadens behov den dagen de får sin examen. Genom att samarbeta med företag har vi ständigt ett öra mot marken och vet därmed vilka verktyg och system som är aktuella inom de olika yrkesgrupperna och vi vet vad som ska vara i fokus för att ge studenterna spetskompetens.

En del i det arbetet är ledningsmötena för de olika utbildningarna, där yrkesverksamma bland annat ger sin input på kursplanerna. Vi har också utbildare som är verksamma i det ämne som de undervisar i.

En annan del är att tillhandahålla de verktyg och program som används i respektive bransch. Därmed har studenterna den grund som behövs för att direkt börja prestera hos sin blivande arbetsgivare. Genom att redan under studietiden bli bekant och bekväm med verktyg kan studenterna förstå arbetsmetoder och därmed få ökad kunskap och plattform att stå på. Det gynnar både studenterna och deras kommande arbetsgivare.

Den här terminen har vi inlett två nya samarbeten.

ReQtest är ett molnbaserat verktyg för att administrera utvecklingsprojekt, som våra studenter som läser till Mjukvarutestare använder sig av. ReQtest används för att genomföra tester, både manuella och automatiska. Användaren har stora möjligheter att utforma sina egna test, som kan följas i realtid. Den viktigaste funktionen är felsökningsverktyget som hjälper användaren att fatta rätt beslut. ReQtest stöder både agil och traditionell utveckling och det är enkelt att få överblick över alla krav.

Våra studenter kommer ha stor nytta av ReQtest och vi är glada och tacksamma över samarbetet.

Projectplace är ett samarbetsverktyg som hjälper organisationer att samarbeta och nå sina mål. Genom att tillhandahålla verktyg som underlättar att skapa planer och organisera medarbetare hjälper Projectplace företag att spara både bli mer tidseffektiva och lönsamma. Bland annat tillhandhåller Projectplace kanbantavlor, Gantt-schema och effektiva kommunikationssystem. Genom att lära sig använda verktygen Projectplace tillhandahåller kommer våra studenter lära sig att arbeta tidseffektiv och med de verktyg som används i IT-branschen idag.

Vi är tacksamma och glada att fler företag ser nyttan av att samarbeta med oss och forma vassa, hungriga medarbetare till IT-branschen!

 projectplace-by-planview_logo_black_button_rgb           pastedgraphic-3