IT-branschen behöver bli mer jämställd

I arbetsförmedlingens senaste rapport över yrken på frammarsch, framgår det att IT-branschen ligger på topp och rekryteringsbehovet ökar stadigt. Det framgår också att efterfrågan fram till 2026 är större än vad tillgången är – IT-branschen saknar 70 000 medarbetare.

Kul, att det finns en stor efterfrågan – men IT-branschen är en av de snabbast växande branscherna, och en bransch som formar samhället i så stor utsträckning kräver en diversifierad sammansättning av chefer och medarbetare. Annars blir branschen anpassad till större grad efter män. Det är tydligt att om vi ska lyckas möta behovet i branschen, så behöver vi bli bättre på att attrahera kvinnor in i IT-utbildningar och yrken.

Enligt Akavias rapport ”Jämställdhet inom IT-branschen” ser vi att andelen kvinnor i branschen inte ökar, och orsakerna till det är bland annat sämre karriärmöjligheter och könsdiskriminering på grund av kön.

Att jämställdhet skapar långsiktiga och hållbara företag är redan känt, därför måste företagen förstå att jämställdhet är affärskritiskt och att IT-branschen har många goda skäl att prioritera jämställdhetsarbetet. Företagen ökar attraktiviteten på arbetsplatsen genom att ta tillvara på kvinnors kompetens, och en jämnare könsfördelning är nödvändigt, inte minst för att kunna tillgodose kompetensförsörjningen. Enligt rapporterna finns det ett behov av att utföra åtgärder för att aktivt ta ett steg mot ökad jämställdhet – det går inte att förlita sig på att det sker per automatik.

Vad är det främst som gör att kvinnor inte ger sig in i IT-branschen, eller till och med rör sig bort från branschen? Förutom tidigare nämnda orsaker, så understryks arbetskulturen, avsaknaden av mångfald och lågt eller obefintligt jämställdhetsarbete.IT-Högskolan är en av många aktörer som sätter grunden för jämställdheten i IT-branschen. Vi är en aktör som måste ta vårt ansvar i att göra IT-branschen mer jämställd.

Hur arbetar IT-Högskolan för jämställdhet?

  •  Vi arrangerar infoträffar för kvinnor som är intresserade av att studera IT-utbildningar
  • Vi gör reflektioner i ordval för att inte använda endast maskulint kodade ord och termer
  • Vi ser över och uppdaterar vår jämställdhetsplan årligen
  • I vår marknadsföring arbetar vi kontinuerligt med att nå ut till målgruppen kvinnor
  • Vi väljer aktivt att boka in kvinnliga gästföreläsare om möjlighet finns
  • Vi arbetar med att ha en arbetsplatskultur som välkomnar kvinnor
  • Vi samverkar med kvinnliga nätverk

 

IT-Högskolan vill vara en bidragande kraft och vi gör ständigt insatser för att vara med i den nödvändiga förändringen.

Källor
Minskande andel kvinnor i växande it-bransch – Fempers
IT-branschen behöver fler kvinnor | Akavia
https://cinode.com/blogg/it/mangfald-och-inkludering-de-utbildar-kvinnor-inom-it-och-tech/