IT-Högskolans personaldagar

IT-Högskolans personaldagar är alltid väldigt inspirerande och stärkande för vår interna gemenskap. Eftersom vi finns på två orter så är dessa dagar en utmärkt möjlighet för oss att teambuilda och se till att vi jobbar mot samma mål – att erbjuda Sveriges bästa IT-utbildningar!

I veckan samlades vi i Göteborg och genomförde två fina dagar tillsammans. Dag ett låg fokus på kommunikation, motivation och svåra samtal – då vi fick ta del av en gäst-workshop, av Sahib Abbas Phantoms AB, med många praktiska övningar och inslag. Vi fick ta del av en återkommande punkt på agendan – ”Intervjusoffan” – där vi lär känna många olika perspektiv på våra yrkesroller.

Dag två handlade om mer praktiska moment och kvalitet i utbildningarna – där Learning by doing är en stark del för IT-Högskolan. Då diskuterade vi bl.a antagning, trivsel för studerande och hur vi internt kan jobba för att erbjuda en ännu mer attraktiv studieperiod.
IT-Högskolans anställda är otroligt kompetenta och visar stort engagemang, så även om vi blir glada när vi får beröm för stämningen hos oss, och hur tillmötesgående vi är, så blir vi inte förvånade 😉

Tack Sahib, tack Jacy’z Hotel & Resort som tog emot oss och tack IT-Högskolans personalstyrka – som alltid kommer med kloka och kreativa idéer! 💜