Läs en YH-utbildning och få jobb!

Idag släppte Myndigheten för yrkeshögskolan sin rapport över antalet som examinerats från en YH-utbildning och som ett år efter är i jobb. Hela 87% som examineras från en YH-utbildning är i jobb ett år efter sin examen från en YH-utbildning. Inom området Data/IT var matchningen 84% där bland annat Systemhantering och programmering hade hela 89% matchning och Testare hade något lägre på 78%.

Hela 55% av de som är i arbete har genomfört någon av LIA-kurserna på de företaget de nu arbetar på. Att LIA-kursen är en viktig del i en Yrkeshögskole-utbildingar är tydligt och att det är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för utbildningsformen.

8% av de som examinerats från en Data/IT utbildning återgick till sin tidigare arbetsgivare vilket indikerar på att utbildningarna tydligt ger goda förutsättningar för en ny karriär inom IT-branschen.

I pandemins spår syns att andelen i jobb är lägre än tidigare men att många faktorer pekar på ett långsiktigt behovet av Data/IT-kompetens när den värsta vågen av smittspridning sköljt över oss. Att Yrkeshögskoleutbildningar även i pandemitider har en hög matchning mot arbetslivet visar tydligt att utbildningsformen är framgångsrik.

– Man ska komma ihåg att alla yrkeshögskolans utbildningar är skräddarsydda av och för arbetslivet. Vi beviljar utbildningar inom områden där vi ser att det finns en stark efterfrågan av den kompetens vi kan erbjuda, säger generaldirektör Thomas Persson