Hybridundervisning

På IT-Högskolan vill vi möjliggöra potentialen hos alla studerande och all personal som verkar tillsammans med oss. Därför har vi tagit det bästa från traditionell undervisning på plats med möjlighet av direktkontakt till läraren samt möjligheten att fika och luncha tillsammans med klasskamrater. Och distansundervisning med hög tillgänglighet och flexibel lokalisation samt att du kan ta dig igenom visst material snabbt på egenhand.

Vad ingår då i hybridundervisningen?

  • • Undervisningen som livesänds gör det via MS teams eller Discord.
  • • Lektionsupplägget utgår från klassrumsundervisning förutsatt att det inte är en planerad distansförlagd dag.
  • • Vissa moment inom en lektion som lämpar sig för inspelning som ex. demos, föreläsningar och liknande spelas in och du som studerande kan ta del av innehållet i efterhand.
  • • Läraren förtydligar vilka moment du som studerande måste vara på plats fysiskt.
  • • Frågor och funderingar kan enbart ställas på plats i klassrummet om inget annat är förutbestämt.