Omvärldsbevakning – Ta del av Gartners 10 strategiska IT-trender för 2020

IT-Högskolan omvärldsbevakar ständigt för att hålla våra utbildningar nära det behov som IT-branschen upplever och efterfrågar. Att du som studerar en utbildning på IT-Högskolan vet att du får lära dig det mest gångbara i branschen är av stor vikt för oss. För att addera det mest värdefulla i utbildningen krävs noggrann omvärldsbevakning. Det är en ständig balansgång för att inte lära ut en för ny teknik som inte används i branschen men som är ”cool” jämfört men en teknik som är på väg bort från marknaden.

Här kan du ta del av Gartner syn på trenderna för 2020