Samarbete mellan .NET och IT-projektledarna

Under våren har vi haft ett riktigt intressant projekt igång på IT-Högskolan. Projektet har inneburit ett tätt samarbete mellan tre av våra utbildningar; IT-projektledare, .NET-utvecklare, och .NET cloud-utvecklare. Även våra UX-designers var delaktiga till viss del, för att ta fram målgrupp och personas för projektet.

Projektet innebar att de studerande delades in i fyra team, och varje team blev tilldelad en fiktiv kund – ett spelbolag. Uppgiften var densamma, att bygga en webbshop för försäljning av PC-spel, där användarna även kunde anmäla sig till LAN-aktiviteter, få tips om nya spel och byta erfarenheter med andra gamers. Teamen fick själva budgetera sin tid för handledning och de föreläsningar som fortlöpte under projekttiden, vilket gjorde att projektet och situationen upplevdes som realistisk.
Att utbildarna för IT-projektledare och .NET-utbildningen, Magnus och Niklas, agerade produktägare och beställare skapade också en verklighetstrogen känsla.

Resultatet blev fyra unika lösningar – färdiga produkter – där teamen själva tagit ställning till teknikval och design. Alla lösningar innehöll GDPR compliance, databas, backend, frontend – fullstack-projekt. En lösning var implementerad med betaltjänst. Teamen har arbetat enligt scrum och agila principer. De IT-projektledare som deltog har genom projektet blivit certifierade scrum masters – en kurs som normalt sett innehåller två dagars teori, men som nu blivit betydligt mer omfattande och skapat en bredare kunskap och förståelse hos de studerande. Projektledarna har bland annat ansvarat för så kallade sprint reviews, deadlines, planering, och demonstrerat vad man åstadkommit i olika skeden av projektet.

.NET-utvecklarna var nöjda med upplägget och lyckades ha bra framförhållning i arbetet. Att arbeta i team, ha avstämningar och möten, planera och tillämpa ett visst arbetssätt, gav försmak på det verkliga arbetslivet.

Det var helt nytt för oss att arbeta gentemot en projektledare. Kul att få planera och sedan sätta allt i praktik – och slutligen se resultatet, där alla team tänkt så olika kring design och utförande. Väldigt nyttigt projekt och samarbete!” säger Adam Kjellberg som studerar på .NET-utbildningen.

Utvärderingen av projektet visade stor nöjdhet bland deltagarna, den mest konstruktiva feedbacken var att projektet var för kort – man hade velat jobba längre tillsammans i teamen.

”Det fanns så mycket man ville göra – slutföra produkten ännu mer, ha fler sprintar, planera mer. Särskilt när man såg vad de andra teamen hade gjort” säger Victor Nilsson från .NET-utbildningen, och hans klasskamrat Niklas Eriksson nickar instämmande.

 

 

Det är första gången vi jobbat över utbildningarna på detta sätt. Samarbetet har funnits innan mellan .NET-utvecklarna och IT-projektledarna, men denna gång har projektet och resultatet nått över alla förväntningar.” säger Niklas, utbildare på .NET-utbildningen.

Planen är att, inför nästa läsår, expandera projektet ytterligare genom att involvera fler utbildningar.