Vad är UX design?

UX design är ett område där man arbetar för att skapa användarvänliga digitala produkter, tjänster eller system genom att fokusera på användarens behov och beteenden. Det handlar om att förstå hur användare interagerar med en digital produkt och att skapa en design som är intuitiv, enkel att använda och ger en positiv upplevelse.

Målet med UX design är att skapa en produkt som är användbar och som ger användarna en positiv upplevelse. Genom att skapa en användarvänlig design kan man öka användarnas engagemang och tillfredsställelse, vilket i sin tur kan leda till ökad användning och kundnöjdhet.

UX design – process i 4 steg

En UX-design process involverar följande fem steg:

User researcher

I user research gör man undersökningar av användare där man inkluderar deras behov och avslöjar problem med produkten. Exempel på user research-metoder kan vara:

• Formulär
• Etnografiska studier
• Intervjuer
• Användartester
• Workshops
• Data-analyser
• Ta fram personas

Information architecture (IA)/Informationsarkitektur (IA)

I detta steg fokuserar man på att organisera information för digitala produkter. T.ex. när en webbplats ska skapas så kan man ta datan från user researchern, skriva ut den på olika post-it lappar på en vägg och sedan arrangera lapparna i rätt ordning.

Interaction design (IxD)/Interaktionsdesign

När man jobbar med interaktionsdesign så jobbar man med utformningen av interaktionen mellan användare och produkter. T.ex. klick, ljud och animationer.

User interface design (UI)/Gränssnittsdesign

Här designar man gränssnitt med fokus på utseendet som t.ex. typografi, färg och form. Oftast resulterar detta arbete i en prototyp.

Gå en UX designer utbildning hos IT-Högskolan

Är du intresserad av att arbeta med att skapa digitala användarvänliga lösningar, är IT-Högskolans UX designer utbildning rätt val för dig!

Utbildningen är skräddarsydd för att förbereda dig på att möta den snabbt växande efterfrågan på UX designers inom IT-branschen. Våra erfarna lärare har lång erfarenhet av att arbeta inom branschen och delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter från yrkeslivet. Dessutom har vi ett starkt nätverk av samarbetspartners och företag som ger dig möjlighet att praktisera och skapa kontakter redan under din utbildning.

På IT-högskolan tror vi på att det bästa sättet att lära sig är genom att arbeta praktiskt. Därför är vår utbildning byggd runt projektbaserat lärande där du får arbeta med verkliga problemställningar och skapa lösningar som möter användarnas behov. Ansök till vår UX designer utbildning i Göteborg!