Vad är agile?

Agilt arbetssätt (agile på engelska) är en metodik och en filosofi inom projektledning och mjukvaruutveckling som betonar flexibilitet, samarbete, och kontinuerlig förbättring. Den syftar till att hantera komplexa projekt och förändringar på ett mer anpassningsbart och responsivt sätt. Istället för att följa en linjär och förutbestämd plan, fokuserar agilt arbetssätt på att bryta ner projektet i mindre hanterbara delar (sprintar eller iterationer) och regelbundet utvärdera och justera arbetet baserat på feedback.

 

Agila metoder

Agila metoder är en flexibel och samarbetsinriktad approach till projektledning och arbete. Dessa metoder sätter människor och interaktion framför processer och verktyg samt prioriterar reagerande på förändringar framför att följa en fast plan. Huvudmålet med agila metoder är att leverera högkvalitativa resultat i en snabb och anpassningsbar takt.

 

 • Flexibelt och anpassningsbart: Är inriktade på att hantera förändringar smidigt. De tillåter arbetsprocessen och planen att justeras i enlighet med nya insikter och krav under projektets gång.
 • Samarbete: Värdesätter människor och deras samarbete över strikta processer och verktyg. Ett starkt fokus läggs på att bygga och stödja självorganiserande och tvärfunktionella team.
 • Korta arbetscykler (Iterationer/sprintar): Arbetsprocessen bryts ned i korta arbetscykler, kända som iterationer eller sprintar. Dessa cykler varar vanligtvis i några veckor och involverar planering, arbete, och utvärdering.
 • Kontinuerlig feedback: Uppmuntrar till kontinuerlig feedback från kunder, användare och intressenter. Detta gör det möjligt att snabbt identifiera och korrigera felaktigheter samt att justera projektets riktning baserat på verklig respons.
 • Självorganiserande team: Teamet ansvarar för att planera och utföra arbete. Detta främjar engagemang och ökar kreativiteten hos teammedlemmarna. Ledarskapet är fördelat över hela teamet snarare än centralt koncentrerat.
 • Visuell arbetsflödeshantering (Kanban): En del av agila metoder, som Kanban, använder visuell hantering av arbetsflödet. Detta innebär att arbete visualiseras på en tavla och flyttas genom olika faser, vilket ger ökad insikt och möjlighet att identifiera flaskhalsar.
 • Möjlighet att använda olika ramverk: Implementeras med hjälp av olika ramverk, som Scrum, Kanban och Extreme Programming (XP). Dessa ramverk ger strukturer för hur agila principer kan tillämpas.
 • Kontinuerlig förbättring: Främjar en kultur av kontinuerlig förbättring. Genom regelbunden reflektion och utvärdering av arbetsprocessen kan teamet identifiera och genomföra förändringar som ökar effektiviteten och kvaliteten.
 • Inriktning på kundvärde: Fokuserar på att leverera värde till kunder och användare i varje iteration. Detta hjälper till att säkerställa att projektet alltid rör sig mot att skapa relevanta och användbara resultat.

 

Vad krävs för att arbeta agilt?

För att arbeta agilt krävs en kombination av specifika egenskaper, färdigheter och attityder. Denna anpassningsbara och samarbetsorienterade metodologi bygger på grundprinciper som främjar smidighet och kontinuerlig förbättring.

 • Snabb reaktion på förändringar och flexibilitet i arbetsmetoder.
 • Effektivt samarbete inom och utanför teamet.
 • Tydlig och öppen kommunikation med alla involverade.
 • Förståelse för och prioritering av kundernas behov.
 • Positiv inställning till feedback och användning för förbättring.
 • Initiativtagande och ansvar för framdrift.
 • Förståelse för agila metoder och ramverk.
 • Öppenhet för förändringar och utmaningar.

 

Gå en utbildning i agilt arbetssätt

Utforska vårt utbud av spännande utbildningar inom agilt arbetssätt och ta det första steget mot att forma din framtid inom IT och projektledning! Oavsett om du är helt ny inom området eller vill vidareutveckla din befintliga kompetens, har vi kurser som passar dig.

 

Scrum Master

För dig som vill utmärka dig i en agil arbetsmiljö, är vår Scrum Master-utbildning det perfekta steget framåt. Du kommer att fördjupa din förståelse för agila metoder och bli förmögen att leda och stödja agila team inom Scrum-ramverket. Med minst ett års yrkeserfarenhet inom systemutveckling, IT-projektledning eller verksamhetsutveckling i en agil miljö är denna utbildning en unik möjlighet att ta ditt ledarskap till nästa nivå. Vår distansutbildning sträcker sig över 6 veckor och erbjuder flexibilitet som passar ditt schema. Genom interaktiva föreläsningar, övningar och handledningssessioner kommer du att bli en stjärna inom agila metoder.

 

Agile Product Owner

Överväger du en karriär som Agil Product Owner? IT-Högskolans kurs ger dig den essentiella kunskapen och erfarenheten för att navigera denna centrala roll inom agila team. Med en praktiskt inriktad distansutbildning över 6 veckor, ger vi dig verktygen att leda, prioritera och förverkliga värdefulla produkter. Genom att fördjupa dig i Scrum-metodiken och utveckla din förståelse för affärs- och tekniksidan, kommer du bli en eftertraktad länk mellan vision och verklighet. Anmäl dig idag och ta steget mot att bli en driven Agil Product Owner!

 

Agil testautomatiserare

För dig som strävar efter att förbättra testprocessen och bli kompetenta testare med moderna färdigheter, är vår Testautomatiserare-utbildning på distans den perfekta vägen framåt. Genom en kort YH-utbildning över 16 veckor och flexibel studietakt, ger vi dig de senaste verktygen inom automatiserad testning och agila metoder. Genom praktiskt arbete och individuell handledning lär du dig att identifiera och genomföra automatiserade tester, och du kommer att vara redo att effektivisera testprocesser i en eftertraktad roll som Testautomatiserare. Sök idag och ta steget mot en framgångsrik karriär inom testning och kvalitetssäkring!