Vår utbildare föreläste på AI-konferens

Igår arrangerades GAIA 2023 – en inspirerande konferens med fokus på AI och Data Science. GAIA (Gothenburg Artificial Intelligence Alliance) arbetar för att skapa forum för lärande, nätverkande och kunskapsdelning inom just AI, data science och maskininlärning.

Det var en intressant dag, inte minst för våra studerande som var på plats och knöt kontakter med IT-branschen och AI-företagen. På plats fanns också en av våra anställda utbildare – Kokchun Giang, som utbildar på vår utbildning Utvecklare inom AI och maskininlärning. Hans föreläsning handlade om hur man bygger en modern 2-årig data science-utbildning för Yrkeshögskola, som är anpassad efter industrins behov. Kokchun berättade om hur IT-Högskolans AI-utbildning har en röd tråd genom att kurserna designats för att täcka in olika delar i ett data science projekt. På så sätt får studerande ett sammanhang i sina studier och ser hur kurserna hänger ihop med verkligheten. Dessutom får de studerande jobba med att bygga upp sina Githubportfolion från starten av sin utbildning. Genom sina Githubrepositories och discord har studenterna tillsammans med utbildarna bildat en slags community där open source förespråkas och de delar kunskap med varandra.

Läs mer om vår utbildning in AI här >>