Viktig LIA-dag

IT-Högskolans LIA-dag är startskottet på de studerandes LIA-process under våren. Torsdagen den 14/3 körde IT-Högskolan i Göteborg sin efterlängtade LIA-dag med besök av riktigt grymma handledare från Open Solution och Volvo Penta(Volvo Group IT). Med sig hade de nuvarande LIA-studerande från vår .NET-utbildning som är ute på sin sista LIA-period innan examen i juni. Värdefulla tips från både handledare och LIA-studerande.
Software Skills gav ovärderliga tips om CV-skrivning, intervjuteknik och insyn i branschen i stort.
Tusen tack alla ni som var med oh gjorde dagen riktigt värdefull för våra studerande!